Plutarchus

Onafhankelijk Maastrichts Studenten Genootschap

Bij het betreden van onze website heb je de eerste stap op het juiste spoor gezet. Het lidmaatschap bij het Onafhankelijk Studenten Genootschap Plutarchus staat immers al sinds 1984 garant voor een onvergetelijke verrijking van het Maastrichtse studentenleven.

×